Η Εταιρεία MMI info

ΜΜΙ ΜΥΤΙΚΙΔΗΣ

Απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα

Αναλύσεις που κάναμε σε πελάτες, σχετικά με την πριν και μετά κατάσταση, έχουν δείξει εξοικονόμηση μέχρι 40% σε τηλεφωνικά έξοδα, χρόνους εργασίας, φωτοτυπίες, χώρους και ταυτόχρονα πλήρη παρακολούθηση των διαδικασιών.  Παράλληλη εργασία σε φακέλους και παραγωγικότερη εργασία που σημαίνει  σταθερό προσωπικό με αύξηση της παραγωγικότητας.

Εξειδίκευση μας η οργάνωση, ο σχεδιασμός και υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων, καθώς και ηλεκτρονικών διαδικασιών των επιχειρηματικών λειτουργιών μίας επιχείρησης. 

Υλοποιούμε έργα μαζικής ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εγγράφων, σχεδιασμό  εντύπων για μέγιστη αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας.

Από το 1995  εξειδικευόμαστε  στον χώρο της οργάνωσης με την βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων σε χώρες όπως η Γερμανία και Ελλάδα.

Δεν προσφέρουμε απλά λογισμικό, αλλά εργαλεία με τα οποία δημιουργούμε πρακτικές και απλές λύσεις για τα σύνθετα προβλήματα της λειτουργίας της σύγχρονης επιχείρησης. 

Μειώνουμε δραματικά τα λειτουργικά έξοδα και προσφέρουμε την δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και ελέγχου της επιχείρησης.

Εξασφαλίζουμε και δημιουργούμε παραγωγικές θέσεις εργασίας.

Δημιουργούμε μία υγιή υποδομή και διασφαλίζουμε την επένδυση με χρησιμοποίηση επεκτάσιμων  και αναβαθμίσιμων λύσεων.

Σκοπός μας είναι η πλήρης παρακολούθηση των επιχειρηματικών λειτουργιών και η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης στις ανάγκες της αγοράς.

Παράλληλα επιτυγχάνουμε την μείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και ελέγχων. Έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία πλήθος λύσεων σε εταιρείες στην Ελλάδα και Γερμανία.

Δημιουργούμε μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη  με συνεχείς προτάσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού  της επιχείρησης του.

Έχουμε αναπτύξει οι ίδιοι την λύση μαζικής ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εγγράφων, την οποία και οι ίδιοι χρησιμοποιούμε σε έργα ψηφιοποίησης.

Η λύση μαζικής ψηφιοποίησης Εγγράφων εμπεριέχει Πλήθος ελέγχων και λειτουργιών και την προσφέρουμε ανεξάρτητα του συστήματος που έχει ή πρόκειται να  επιλέξει ο πελάτης.

MMI info, Document Management Solutions, Athens Greece, Hamburg Germany @ 2013-2016 All Rights Reserved