Μία μικρή εταιρεία με μεγάλους πελάτες

ΜΜΙ ΜΥΤΙΚΙΔΗΣ

Απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα

Ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης  Document Management με το Saperion ECM τμήματα της Εταιρείας. Πρωτοκόλληση εγγράφων, παρακολούθηση πληρότητας φακέλου ζημιάς, Αυτόματη ανάθεση, Alerts, σχεδιασμός και υλοποίηση λύσης μαζικής ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εγγράφων,....

Ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης  Document Management με το Saperion ECM στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία Αρχειοθήκη στους πελάτες της. Επίσης σχεδιασμός και υλοποίηση λύσης μαζικής ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εγγράφων με την MMI-Solution. Η Αρχειοθήκη προσφέρει υπηρεσίες πιστοποιημένης φύλαξης φυσικού αρχείου καθώς επίσης και υπηρεσίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εγγράφων

Ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση λύσης Document Management με το Saperion DMS. Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσης μαζικής ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εγγράφων με την MMI-Solution. Χρησιμοποίηση τεχνολογίας Barcode. Πλήρης ενσωμάτωση λύσης στο υπάρχον περιβάλλον (Cache Database). Κάλυψη εισαγωγής εγγράφων από σάρωση, φαξ, ηλ. ταχυδρομείο.  Μόνο από αναζητήσεις στο τμήμα ζημιών αυτοκινήτων εξοικονόμηση 1000 ώρες τον χρόνο (~min 10.000€) . Το ποσό εκτιμήθηκε βάση τον αριθμό των αναζητήσεων στους φυσικούς φακέλους.  Το πραγματικό Κέρδος είναι πολύ μεγαλύτερο , καθότι δυνατότητα >10πλάσιων αναζητήσεων με το ίδιο αριθμό υπαλλήλων στο SAPERION ECM. Ενημερωτικά  123

Saperion Workflow Suite. Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσης Μαζικής Ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εγγράφων και Emails με το MMI-Solution. Χρησιμοποίηση τεχνολογίας OCR & Barcode.  Ποσοστό αυτόματης τεκμηρίωσης~90%..

 Ενημερωτικό.

Ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση λύσης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με το Saperion Workflow Suite. Δυνατότητα διατήρησης πολλών πρωτοκόλλων όπως  απορρήτου, εμπιστευτικού, επίσης κατηγοριοποίηση εγγράφων.

Δημιουργία και ανάγνωση barcodes. Ηλεκτρονικές (Workflow) Διαδικασίες (χρεώσεις, ενέργειες, υπηρεσιακά,..) για όλα τα εισερχόμενα-εξερχόμενα έγγραφα της υπηρεσίας. Ψηφιοποίηση παλαιού αρχείου.

Φόρμα αναζήτησης, Φόρμα καταχώρησης,Διαδικασια Χρέωσης

Ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση λύσης Document Management με το Saperion DMS, για τους φακέλους της καταναλωτικής πίστης.  Επίσης σχεδιασμός και υλοποίηση λύσης μαζικής ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εγγράφων με το MMI-Solution. Χρησιμοποίηση τεχνολογίας Barcode. Σύνδεση με το σύστημα Lotus Notes.

Γενική Γραμματεία

Πολιτικής Προστασίας

Απόδειξη της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι ότι σε όλες τις εγκαταστάσεις, οι λύσεις είναι παραγωγικές καθώς επεκτείνονται συνεχώς και σε άλλα τμήματα της εκάστοτε εταιρείας.

Ακολουθεί η λίστα των Πελατών μας με χρονολογική σειρά ξεκινώντας από τα πρόσφατα έργα.

Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης  διαχείρισης φακέλων προσωπικού με το Saperion ECM.

Λύσεις πρωτοκόλλησης εγγράφων, μαζικής σάρωση φυσικών Εγγράφων, μαζικής εισαγωγής ηλεκτρονικών Εγγράφων

Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης  διαχείρισης φακέλων προσωπικού με το Saperion ECM.

Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης  διαχείρισης φακέλων προσωπικού με το Saperion ECM. Μαζική εισαγωγή Emails, Αυτόματη εισαγωγή επιλεγμένων από χρήστη Email. Σύνδεση με διαχειριστικό σύστημα της Alpha Bank μέσω Web Services.

MMI info, Document Management Solutions, Athens Greece, Hamburg Germany @ 2013-2016 All Rights Reserved

Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ασφαλιστικών φακέλων με το Saperion ECM. Μαζική Σάρωση φυσικών Φακέλων.

Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ασφαλιστικών φακέλων με το Saperion DMS.

Εγκατάσταση Saperion Workflow Suite με 150 άδειες ταυτόχρονης χρήσης για υποστήριξη λειτουργιών της Τράπεζας σε θέματα ECM και Workflow. Φάκελοι διαχείρισης εγγράφων Πελατών, Ακινήτων, διαδικασίες Εγκρίσεων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών κ.α.

Εγκατάσταση Saperion Workflow Suite  και σύνδεση με ERP της Εταιρείας. Παραπέρα εγκατάσταση της λύσης μαζικής σάρωσης με τα λογισμικά MMScan, MM-FileManager, MMImport