Προϊόντα

ΜΜΙ ΜΥΤΙΚΙΔΗΣ

Απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα

MM-Scan. Πρόγραμμα μαζικής ψηφιοποίησης εγγράφων με ενσωματωμένες  βιβλιοθήκες βελτιστοποίησης εικόνας, μηχανή αναγνώρισης Barcode, ειδικούς οδηγούς για ταχυ-σαρωτές, Ορισμός ομάδων σάρωσης. Απλότητα στον  χειρισμό.

MM-Corr,  MM-Autocorr. Πρόγραμμα διόρθωσης-ελέγχου σαρωμένων εγγράφων. Πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης σαρωμένης εικόνας και πεδίων χαρακτηρισμού. ομάδων σάρωσης με οργάνωση ομάδων χρηστών ελέγχου, χαρακτηρισμού και δυνατότητες ορισμού δικαιωμάτων σε σχέση με την ομάδα εγγράφων. Ορισμός  ομάδων διόρθωσης, ορισμός εξαρτώμενων πεδίων, αυτόματων ελέγχων.

MM-Import. Πρόγραμμα εισαγωγής χαρακτηρισμένων εγγράφων σε σύστημα διαχείρισης εγγράφων ή μορφοποίηση σε δομημένη μορφή στο σύστημα αρχείωνΔυνατότητα  ελέγχων ορθότητας πεδίων. Ορισμός χρονικών διαστημάτων εισαγωγής, ορισμός μετρητών.

MM-Outlook. Αυτόματη αρχειοθέτηση email από MS-Outlook σε ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων ή δομημένης μορφοποίησης στο σύστημα αρχείων.  Αυτόματη μεταφορά δένδρου  emails, αρχειοθέτηση επιλεγμένων ή email ολόκληρου φακέλου.

Γερμανικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας. 

Γερμανικoί βιομηχανικοί ταχυσαρωτές  εγγράφων με 90σελίδες το λεπτό έως Α3 και Σαρωτές βιβλίων έως A0

MMI info, Document Management Solutions, Athens Greece, Hamburg Germany @ 2013-2016 All Rights Reserved