Συνεργάτες

ΜΜΙ ΜΥΤΙΚΙΔΗΣ

Απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα

Με σκοπό την μέγιστη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, υπάρχει συνεχής συνεργασία με τις παρακάτω εταιρείες.

Γερμανική εταιρεία κατασκευής βιομηχανικών ταχυσαρωτών για μέχρι Α3 έγγραφα. Ταχύτατοι σαρωτές που ξεκινούν από σαρώσεις 90 σελίδων το λεπτό.

Το  βασικότερο πλεονέκτημά τους είναι η αδιάκοπη λειτουργία επί εικοσιτετραώρου βάσεως,  επτά μέρες την εβδομάδα απροβλημάτιστα.  www.inotec.eu

MMI info, Document Management Solutions, Athens Greece, Hamburg Germany @ 2013-2016 All Rights Reserved